Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm quản đốc

Quản Đốc Nhà Máy
Hà Nội

20 triệu - 30 triệu

Phó Quản Đốc
Hà Nội

10 triệu - 15 triệu

Quản Đốc Tổ Cắt
Tiền Giang

Thỏa thuận

Quản Đốc Xưởng May (3Qvina)
Hồ Chí Minh

20 triệu - 30 triệu

Quản Đốc Xưởng
Hồ Chí Minh

15 triệu - 20 triệu

< 1 3 4 5