Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm phiên dịch tiếng nhật

Phiên Dịch Tiếng Nhật
Hà Nội

20 triệu - 30 triệu

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật
Đà Nẵng

7 triệu - 10 triệu

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật
Đà Nẵng

7 triệu - 10 triệu

Phiên Dịch Tiếng Nhật N2 + Cskh
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu

15 Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật
Đà Nẵng

20 triệu - 30 triệu

Biên Phiên Dịch - Tiếng Nhật
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu