Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm nhân viên phục vụ

Tuyển nhân viên phục vụ cafe
Hồ Chí Minh Long An

5 triệu - 7 triệu

Nhân Viên Phục Vụ Nữ
Hà Nội

5 triệu - 7 triệu

Nhân Viên Phục Vụ
Đà Nẵng

5 triệu - 7 triệu

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Hồ Chí Minh

5 triệu - 7 triệu