Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm giám đốc sản xuất

GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT
Hà Nội

20 triệu - 30 triệu

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất
Hồ Chí Minh

5 triệu - 7 triệu

2 3