Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay
Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm giám đốc sản xuất

GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT
Hà Nội

20 triệu - 30 triệu

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất
Hồ Chí Minh

5 triệu - 7 triệu

2 3