Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm giám đốc

nhân viên kinh doanh, Giám đốc Sàn
Hồ Chí Minh

5 triệu - 7 triệu

GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT
Hà Nội

20 triệu - 30 triệu

Trợ lí Giám đốc
Hà Nội

10 triệu - 15 triệu

giám đốc kinh doanh
Hồ Chí Minh Hà Nội

15 triệu - 20 triệu