Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm designer

Nhân viên designer
Hà Nội

7 triệu - 10 triệu

Senior UX Designer (Games)
Hà Nội

Thỏa thuận

DESIGNER - THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Hồ Chí Minh Cần Thơ

Thỏa thuận

Product Designer (UI/UX)
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Designer Executive
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Graphic Designer
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu

Technical Designer, Apparel
Hồ Chí Minh

Thỏa thuận