Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm công nhân may

Lao động phổ thông
Hồ Chí Minh

7 triệu - 10 triệu

Công Nhân May [ Thừa Thiên Huế ]
Hồ Chí Minh

7 triệu - 10 triệu

Công Nhân May Tại Thừa Thiên Huế
Hồ Chí Minh

7 triệu - 10 triệu

Công Nhân Nhà Máy
Hà Nội

5 triệu - 7 triệu