Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm bếp trưởng

Bếp Trưởng (Sl: 04)
Đà Nẵng

10 triệu - 15 triệu

Bếp Trưởng Nhà Hàng Nhật
Hồ Chí Minh

20 triệu - 30 triệu

Bếp Trưởng
Hà Nội

7 triệu - 10 triệu

2 3 4