Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm bảo trì điện

kỹ thuật viên bảo trì điện
Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang

10 triệu - 15 triệu

Nhân Viên Bảo Trì Điện
Bình Dương

5 triệu - 7 triệu

Bảo Trì Điện Nước
Hồ Chí Minh

5 triệu - 7 triệu