thien minh group

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Thien Minh Group
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Thien Minh Group
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Thien Minh Group
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Thien Minh Group
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 11th floor, 70-72 Ba Trieu, Hoan Kiem District, Ha Noi, Vietnam