Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Teka Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Unit 803, Floor 8, Dai Minh Convention Center, 77 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC.