tập đoàn phenikaa

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội