tập đoàn kim tín

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tập Đoàn Kim Tín
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Tập Đoàn Kim Tín
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 69 Nguyễn Thi, P 13, Q5, TP HCM