2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tập Đoàn Gạch Men Hoàng Gia
20 triệu - 30 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
Tập Đoàn Gạch Men Hoàng Gia
20 triệu - 30 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 718 - 720 Nguyễn Thị Định , Quận 2 , Hồ Chí Minh , Việt Nam