tập đoàn địa ốc alibaba

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tập Đoàn Địa Ốc Alibaba
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 120 122 kha vạn cân thủ đức