tập đoàn 100% vốn nhật

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tập Đoàn 100% Vốn Nhật
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Vĩnh Phúc