Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

swiss post solutions ltd.

Số nhân viên: Dưới 20 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
10Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
15 triệu - 20 triệu 18/10/2019 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 05/10/2019 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 26/06/2019 Hồ Chí Minh
Trên 30 triệu 13/04/2019 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 13/04/2019 Hồ Chí Minh
Trên 30 triệu 14/02/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 27/01/2019 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 09/02/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 05/01/2019 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: Floor 8, Saigon ICT Tower, Quang Trung Software City