1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Sw Construction Co., Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 114-116 My Kim 2, Tan Phong ward, District 7, Ho Chi Minh city.