Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Super Speed Logistics Jsc ( Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Siêu Tốc )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Super Speed Logistics Jsc ( Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Siêu Tốc )
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Super Speed Logistics Jsc ( Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Siêu Tốc )
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Phòng 305,306,307,308,409 Tòa nhà khách sạn Dầu Khí 441 Đà Nẵng - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng