sunny apparel co,. ltd.

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Sunny Apparel Co,. Ltd.
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 4F, C-Land bldg, 81 Le Duc Tho, Nam Tu Liem, Ha Noi