4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Sung Shin A-Ii (Vietnam)- Xưởng Mới
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Sung Shin A-Ii (Vietnam)- Xưởng Mới
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Sung Shin A-Ii (Vietnam)- Xưởng Mới
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Sung Shin A-Ii (Vietnam)- Xưởng Mới
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: NA3, KCN Mỹ Phước 2 , Thị xã Bến Cát , Bình Dương , Việt Nam