Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
10 triệu - 15 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
15 triệu - 20 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
10 triệu - 15 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
10 triệu - 15 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô 3, TS 6, Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh