Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Spica Elastic Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Spica Elastic Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Spica Elastic Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Spica Elastic Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Spica Elastic Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Spica Elastic Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Spica Elastic Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Spica Elastic Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Spica Elastic Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot I2-01&02, Que Vo Industrial Zone-expanded phase, Phuong Mao Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province