socicom ltd

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Socicom Ltd
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 163 Nguyen Khang Str, Cau Giay Dist. - Ha Noi, VIETNAM