shift asia co., ltd

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Shift Asia Co., Ltd
1 triệu - 3 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Shift Asia Co., Ltd
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Vincom Buliding, Dist 1, HCM