2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Semco Viet Nam- Dong Nai Factory
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Semco Viet Nam- Dong Nai Factory
Thỏa thuận Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Road No.2, Nhon Trach II- Nhon Phu Industrial Park, Dong Nai, Vietnam