scm vina

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Scm Vina
Thỏa thuận Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Scm Vina
3 triệu - 5 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: số 47 -nguyễn thượng mẫn - nguyễn trãi - hải dương