scg packaging public co., ltd.

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
9Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 triệu - 7 triệu Long An
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Long An
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Long An
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Long An
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: NE8, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương