2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Samsung Sds Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Samsung Sds Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Yen Phong IP, Yen Trung Commune, Yen Phong District, BacNinh Province