Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Samsung S-1 Corporation Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Samsung S-1 Corporation Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu công nghiệp Yên Phong I, xã Yên Trung,huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh