samju vina

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Samju Vina
10 triệu - 15 triệu Thái Nguyên
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Điềm Thụy - Phú Bình - Thái Nguyên