saitex international

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Saitex International
10 triệu - 15 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Amata Industrial Park