Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Sài Gòn Co.op _Liên Hiệp Htx Tm Tp. Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Sài Gòn Co.op _Liên Hiệp Htx Tm Tp. Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Sài Gòn Co.op _Liên Hiệp Htx Tm Tp. Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Sài Gòn Co.op _Liên Hiệp Htx Tm Tp. Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Sài Gòn Co.op _Liên Hiệp Htx Tm Tp. Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Sài Gòn Co.op _Liên Hiệp Htx Tm Tp. Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Sài Gòn Co.op _Liên Hiệp Htx Tm Tp. Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Sài Gòn Co.op _Liên Hiệp Htx Tm Tp. Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Sài Gòn Co.op _Liên Hiệp Htx Tm Tp. Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Sài Gòn Co.op _Liên Hiệp Htx Tm Tp. Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Văn phòng Co.op Food Miền Bắc, Tầng 1, Tòa 17T4 Dự án Hapulico Complex: Số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội