sagami việt nam

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Sagami Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Sagami Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Sagami Việt Nam
3 triệu - 5 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Sagami Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu trung tâm thương mại Takashimaya - SaiGon Centre