Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Rep Office Of Synek Limited In Hcm City – Alison Hayes Group
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Rep Office Of Synek Limited In Hcm City – Alison Hayes Group
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Rep Office Of Synek Limited In Hcm City – Alison Hayes Group
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 4th Floor, Lot A59/I, No 7 Street, Vinh Loc Industrial Park, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan district, HCMC