Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Readingstar
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Readingstar
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Headquarter: ReadingStar, Ehom5 Tran Trong Cung, D7 & Campus 2: ReadingStar Block A10, Ehome 3, Ho Hoc Lam Street, An Hoa Ward, Binh Tan Dist & Campus 3: 01 Song Hanh, An Phu ward, District 2, Parkson Cantavil Building