Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Rakus Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Rakus Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Bldg. QTSC 9, 4F, Street 3, Quang Trung Software City, Tan Chanh Hiep Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City, Vietnam