Các bước tiến hành trong quy trình đấu giá quyền sử dụng đất

24/06/2021

Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra như thế nào? Đó là câu hỏi mà bất cứ đơn vị, tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng đất trong những lần đầu tiên đều băn khoăn. Tìm hiểu rõ quy trình này sẽ giúp mọi người thuận lợi thực hiện đúng theo yêu cầu của đơn vị tổ chức, hơn hết là tuân thủ tính pháp luật để đi đến cơ hội thắng lợi trong phiên đấu giá.

Ngay tại bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, khám phá về quy trình đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết nhất.

1. Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất có bao nhiêu bước?

Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất được tổ chức thông qua 8 bước cơ bản. Những bước này hoàn toàn do pháp luật quy định, có văn bản thông báo và hướng dẫn cụ thể thay vì tự mỗi cá nhân, tổ chức tự ý đưa ra các trình tự thực hiện.

Cụ thể, một phiên đấu giá quyền sử dụng đất được tổ chức khi phía Nhà nước tổ chức cho thuê hoặc giao đất cho các cá nhân, tổ chức. Căn cứ vào các cơ sở pháp lý bao gồm Luật Đất đai năm 2013, Thông tư Liên tịch số 14 ban hành năm 2015, các cuộc đấu giá về quyền sử dụng đất sẽ diễn ra theo đúng trình tự với các bước đã đưa ra.

Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất có bao nhiêu bước?
Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất có bao nhiêu bước?

Việc đấu giá này vốn là một trong những thủ tục hành chính Nhà nước do đó, các khâu tổ chức được diễn ra đúng theo các bước đã được hướng dẫn trong văn bản pháp luật. Đòi hỏi tất cả những bên tham gia đều phải tuân thủ nghiêm ngặt trình tự vốn có. Chỉ trừ trường hợp đã có văn bản rút gọn quy trình được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền thì mới tiến hành thực hiện đấu giá theo quy trình rút gọn. Phía các đơn vị tổ chức không được phép tự ý rút gọn các bước nếu chưa có quyết định ban hành xuống.

Vậy dù bạn thuộc phía tổ chức hay là cá nhân, người đại diện tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cũng phải nắm được và hiểu rõ quy trình sử dụng đất có các bước tiến hành cụ thể như thế nào? Ngay nội dung phía bên dưới đây chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời.

2. Chi tiết quy trình đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết quy trình đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết quy trình đấu giá quyền sử dụng đất

2.1. Bước 1 – Lập phương án cho kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất

Đối tượng cần đứng ra lập phương án về kế hoạch đấu giá này chính là đơn vị đang được Nhà nước giao cho quyền quản lý quỹ đất. Điều kiện để thực hiện việc xây dựng phương án đó là khi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo rõ ràng, cụ thể, đồng thời dưới sự phê duyệt của Ủy ban Nhân dân cấp huyện đối với kế hoạch quy hoạch đất, phối hợp cùng nhiều ban ngành, đoàn thể khác có liên quan như sở Tài nguyên, Phòng Tài nguyên – Môi trường để thông qua kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất.

2.2. Bước 2 – Chuẩn bị hồ sơ đấu giá

Căn cứ vào 7, khoản 1 của Thông tư Liên tịch số 14 ban hành năm 2015 bởi Bộ Tài nguyên Môi trường, phía đơn vị đảm nhận trách nhiệm tổ chức đấu giá sẽ gửi hồ sơ về lô đất là đối tượng đấu giá tới cơ quan Tài nguyên – Môi trường. Tại cơ quan này, hoạt động thẩm định lô đất sẽ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và chính xác.

Tiếp sau đó, hồ sơ lại được trình lên cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết tại cơ quan Ủy ban Nhân dân. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Ủy ban Nhân dân sẽ phê duyệt về việc tổ chức đấu giá.

Chuẩn bị hồ sơ đấu giá
Chuẩn bị hồ sơ đấu giá

2.3. Bước 3 – Quyết định tổ chức buổi đấu giá

Sau khi đã xem xét bộ hồ sơ lô đất dự kiến đưa vào đấu giá, Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền sẽ chính thức đưa ra quyết định đấu giá lô đất này. Quyết định cũng sẽ được ban hành bằng văn bản rõ ràng và được công bố, đưa tới cho các bộ phận, có tổ chức, cá nhân có liên quan.

2.4. Bước 4 – Xác định giá của lô đất đấu giá và ban hành quyết định về giá khởi điểm

Sở Tài nguyên & Môi trường là đơn vị đứng ra tiến hành xác định giá khởi điểm cho lô đất đã được phê duyệt đấu giá. Các mức giá khởi điểm được đưa ra bao gồm các khoản mục: giá đất, tài sản đi liền với đất đai, hạ tầng kỹ thuật của lô đất nếu có. Điều này cũng đã được xác định, ban hành rất rõ tại Điều số 8, Khoản 1 của Thông tư Liên tịch số 14/2015.

Các bước trong quy trình đấu giá quyền sử dụng đất
Các bước trong quy trình đấu giá quyền sử dụng đất

Khi xác định giá khởi điểm, Sở Tài Nguyên & Môi trường cần thực hiện tuân thủ theo nguyên tắc quy định. Bao gồm các điều khoản: giá khởi điểm cần sát với giá thực tế trên thị trường khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở chính ngay thời điểm quyết định đấu giá được đưa ra; giá khởi điểm không thấp hơn giá niêm yết tại Bảng giá.

2.5. Chọn đơn vị tiến hành bán đấu giá và ký hợp đồng

Để cuộc đấu giá được tiến hành thì cần phải chọn được một đơn vị phù hợp đứng ra đảm đương vai trò tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi đã chọn được đơn vị thì sẽ ký hợp đồng với đơn vị đó theo Điều 10 của Thông tư Liên tịch 14.

2.6. Tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị đã được chọn và ký hợp đồng quyền đấu giá này sẽ đứng ra tiến hành các công tác cần thiết để lô đất được đem ra bán đấu giá quyền sử dụng. Việc đấu giá được thực hiện dựa vào căn cứ pháp lý tại Điều số 11 của thông tư.

2.7. Phê duyệt kết quả đạt được trong cuộc đấu giá sử dụng đất

Đã có quy định cụ thể về những công việc cần tiến hành ở bước 7, cụ thể tại Điều 12, Thông tư Liên tịch 14, việc phê duyệt kết quả diễn ra như sau:

Đơn vị đứng ra phụ trách bán đấu giá sẽ tiến hành bàn giao lại các yếu tố quan trọng liên quan đến cuộc đấu giá bao gồm hồ sơ đấu giá, biên bản ghi chép kết quả đấu giá cho đơn vị tổ chức thực hiện hoạt động này.

Quy định pháp lý về quy trình đấu giá quyền sử dụng đất
Quy định pháp lý về quy trình đấu giá quyền sử dụng đất

Trong giới hạn thời gian là 5 ngày, tính bắt đầu từ ngày nhận về tay tài liệu cuộc đấu giá, phía nhà tổ chức sẽ lập hồ sơ hoàn thiện về tiến trình cùng kết quả đấu giá để gửi đến cho cơ quan Tài nguyên & Môi trường, trình lên Ủy Ban Nhân dân để xem xét và đưa ra sự công nhận.

2.8. Nộp các khoản chi phí cần thiết khi nhận được quyết định công nhận trúng đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra như thế nào?
Đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra như thế nào?

Những nhiệm vụ được tiến hành tại bước 8 sẽ được đưa ra chi tiết trong quy định tại Điều số 134 Thông tư Liên tịch 14. Nội dung quy định như sau:

- Cơ quan thuế sẽ gửi cho người/ đơn vị trúng được đấu giá văn bản thông báo về việc đơn vị cần phải nộp khoản tiền thuê hoặc sử dụng đất.

- Phía người trúng trong cuộc đấu giá sẽ thực hiện đúng và nghiêm túc trách nhiệm nộp tiền vào Kho bạc nhà nước theo yêu cầu từ văn bản được gửi tới bởi Cơ quan thuế. Đồng thời, cá nhân, tổ chức này cũng sẽ chuyển các chứng từ xác nhận hoàn thành nhiệm vụ nộp tiền tới các cơ quan Tài nguyên – Môi trường. Sau đó, thủ tục pháp lý về việc thuê đất sẽ được tiến hành, được cấp cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây chính là quy trình đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết. Khi có phận sự trong cuộc đấu giá này, những cá nhân, tổ chức có liên quan hãy tuân thủ đúng quy trình để đảm bảo buổi đấu giá thành công.

Tìm hiểu khái niệm về dự án BT

Dự án BT là gì? Câu hỏi này liên quan đến lĩnh vực đất đai, bất động sản. Chúng ta sẽ làm rõ nó qua bài viết dưới đây.

Dự án BT là gì?

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào