Tuesday, 11/12/2018

Quy Chế

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt 

Số:  59 /2018/HH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            Hà Nội , ngày 01  tháng 12 năm 2018

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT [timviec365.com.vn ]

 

I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch TMĐT timviec365.com.vn do Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt làm chủ sở hữu. Thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT timviec365.com.vn là các cá nhân, thương nhân có hoạt động thương mại hợp pháp, được timviec365.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT timviec365.com.vn cung cấp. Dịch vụ ở đây bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT timviec365.com.vn cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT timviec365.com.vn.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Timviec365.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Timviec365.com.vnphải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Timviec365.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn.

II. Quy định chung

     - Website timviec365.com.vn (sau đây gọi là timviec365.com.vn) là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thiết lập bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108197760 do Sở KHĐT Thành Phố Hà Nội cấp ngày 23/03/2019 (sau đây gọi là Hưng Việt).

Người tìm việc: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được rao trên Timviec365.com.vn của Nhà tuyển dụng. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành viên: là bao gồm cả Nhà tuyển dụng lẫn người tìm việc.

- Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Timviec365.com.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website.

- Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Timviec365.com.vnchính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn.

- Khi bạn đăng ký là thành viên của Timviec365.com.vn, thành viên hiểu rằng:

       + Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

       + Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website Timviec365.com.vn.

- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Timviec365.com.vn.

          III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người tìm việc

a. Đối với đăng tin tìm việc làm (tạo hồ sơ)

Khi có nhu cầu đăng tin tìm việc làm trên Timviec365.com.vn người tìm việc nên thực hiện theo các bước sau đây:

- Tạo tài khoản và đăng nhập tài khoản.

- Tạo bộ hồ sơ cá nhân theo mẫu.

- Lưu hồ sơ.

- Kiểm tra thông tin tuyển dụng khi có nhà tuyển dụng xem hồ sơ đó.

- Người tìm việc và người tuyển dụng thỏa thuận đi đến kết quả (tuy vào thỏa thuận của người tìm việc và người tuyển dụng).

b. Đối với thành viên tìm kiếm việc làm trên Timviec365.com.vn.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Timviec365.com.vn.

Bước 2: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công viêc (điều kiện tuyển dung, quyền lợi người làm…).

Bước 3: Click vào nút “Nộp đơn” (bộ hồ sơ cá nhân lưu trong tài khoản của thành viên) để gửi hồ sơ đến người tuyển dụng hoặc người tìm việc liên hệ trực tiếp đến người tuyển dụng thỏa thuận về điều kiện tuyển dụng.

Bước 4: Người tuyển dụng xác nhận lại thông tin với người tìm việc.

2. Quy trình dành cho người tuyển dụng

a. Chuẩn bị tin bài bằng chữ:

- Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản ( MS Word, Open Office) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 10..

b. Đưa nội dung lên website:

Để đưa tin bài lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

- Đăng nhập với thông tin đã được đăng ký tại Timviec365.com.vn.

- Thành viên điền thông tin về công việc cần tuyển theo mẫu đã có sẵn. Sau khi chắc chắn về nội dung thành viên gửi tin bài đó.

- Nội dung đăng tin của thành viên sẽ được xếp vào phần tuyển dụng theo loại hình công việc đã chọn.

3. Chính sách giao nhận, vận chuyển

Do đặc thù Timviec365.com.vn là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển. Việc tuyển dung, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thực như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

      4. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

      Timviec365.com.vn và Nhà tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc và người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Timviec365.com.vn.

      Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

      - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt

      - Trụ sở chính: Tầng 2, B50 Lô 6 Khu Đô thị Định Công, Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

      Timviec365.com.vn tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

      Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với Timviec365.com.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

      Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị timviec365.com.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Timviec365.com.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Timviec365.com.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Timviec365.com.vn.

      Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

 

 

 

 

          IV. Quy trình thanh toán

          1.Phía timviec365.com.vn

       Website Timviec365.com.vn bán các gói dịch vụ cho các công ty cần tuyển dụng nhân sự và thu phí.

      Nhà tuyển dụng thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng đã ký với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt thông qua 2 hình thức:

      - Quý khách đến văn phòng Công ty Hưng Việt tại: Tầng 2, B50 Lô 6 Khu Đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội để thực hiện thanh toán, nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách. Quý khách chú ý khi thanh toán phải có phiếu thu của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt, con dấu và chữ ký của Kế toán trưởng hoặc Giám đốc Trung tâm.

      - Thanh toán chuyển khoản cho công ty.

      2. Nhà tuyển dụng và Ứng viên

      Đối với người tìm việc và người tuyển dụng nếu có phát sinh phí thì hai bên sẽ tự thỏa thuận với nhau để đưa ra phương thức thanh toán phù hợp nhất.

      V. Đảm bảo an toàn giao dịch

      Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin timviec365.com.vn. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

      Người tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).

      Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Timviec365.com.vn có chính xác không.

      Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển một khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Timviec365.com.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

      Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

      Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

          VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

          Timviec365.com.vn cam kết tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trên timviec365.com.vn.Cụ thể như sau:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Timviec365.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Timviec365.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Timviec365.com.vn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vncó trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Timviec365.com.vn.

          4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

          - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt

          - Trụ sở chính: Tầng 2, Số nhà B50 Lô 6 Khu Đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

          - Email: ctcpdichvutruyenthonghungviet@gmail.com

          5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

          - Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu timviec365.com.vn thực hiện việc này.

          - Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ  3 đến Ban quản trị timviec365.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, timviec365.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

        - Mọi ý kiến quý khách hàng xin liên hệ theo số điện thoại sau:

        SĐT: 098.1509.188                                   

        Email :ctcpdichvutruyenthonghungviet@gmail.com

          6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

          - Thông tin cá nhân của thành viên trên timviec365.com.vn được timviec365.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân timviec365.com.vn Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

          - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

          -Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, timviec365.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

          - Ban quản lý timviec365.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. Bảo vệ quyền lợi của thành viên

Ban quản lý Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Timviec365.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người tìm việc đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người tìm việc đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thành viên có quyền phản ánh về chất lượng của website Timviec365.com.vn đến ban quản trị. Mặt khác thành viên cũng có thể phản ánh tính xác thực về những tin bài liên quan đến nội dung của người tuyển dụng.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn luôn đảm bảo giải quyết những phản ánh, khiếu nại liên quan đến chất lượng của website Timviec365.com.vn. Đối với những phản ánh liên quan đến các thành viên hoạt động trên sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn ban quản trị sẽ có biện pháp xử lý tuy theo mức độ.

VIII. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Timviec365.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với tin bài đăng tải trên website:

Sau khi thành viên đăng tin tuyển dụng sẽ được hiện thị ngay. Nhưng các thông tin này sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Timviec365.com.vn kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày.

Timviec365.com.vn Có đưa ra các gói dịch vụ liên quan đến việc đăng tin tuyển dụng có thu phí.

Đối với loại tin bài này sẽ được kiểm tra nội dung trước khi đăng.

Timviec365.com.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của thành viên nếu như tin đăng rao bán vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Timviec365.com.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Timviec365.com.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

          VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Timviec365.com.vn, Timviec365.com.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.

Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: hotro@timviec365.com.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

        Mọi thông tin thông báo lỗi xin gửi về :

          Email:  hotro@timviec365.com.vn

          Số điện thoai: 0981509188

IX.Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT [timviec365.com.vn]

 1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT [timviec365.com.vn]

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vnliên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

 1. Trách Nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website [timviec365.com.vn]

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyến dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và người tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn sẽ có phương án bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.com.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch/website [timviec365.com.vn].

1.Quyền và trách nhiệm của Timviec365.com.vn đối với việc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

 • Quyền của Ban quản lý website Timviec365.com.vn
 • Ban quản lý website có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên trang web đặc biệt là thông tin về đăng ký kinh doanh và địa chỉ .
 • Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Timviec365.com.vn không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Timviec365.com.vn trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động tuyển việc trên Timviec365.com.vn.
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt  giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Timviec365.com.vn theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Timviec365.com.vn” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt . Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Trách nhiệm của Ban quản lý website Timviec365.com.vn
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin tuyển dụng mang tính lôi kéo, trái thuần phong mỹ tục, không đúng mục đích tuyển việc,…
 • Loại bỏ khỏi website những thông tin doanh nghiệp ảo, đa cấp… khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
 • Xây dựng và công bố công khai trên website Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà tuyển dụng/ ứng viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên timviec365.com.vn thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng.
 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Nhà tuyển dụng/ ứng viên hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về Nhà tuyển dụng/ ứng viên, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua website đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.
 • Duy trì hoạt động bình thường của website và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của website. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt  không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 • Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên website.
 • Khi người phát sinh mâu thuẫn Nhà tuyển dụng/ ứng viên hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của Nhà tuyển dụng/ ứng viên, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân;
 • Chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website trong điều kiện và phạm vi cho phép;
 • Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên website. Các chính sách này sẽ được công bố trên website.

2.Quyền và trách nhiệm của Nhà tuyển dụng trên website

2.1.Quyền của Nhà tuyển dụng

 • Được hỗ trợ, hướng dẫn quy trình đăng tin tuyển dụng lên website.
 • Được đăng tin tuyển dụng trên timviec365.com.vn theo quy định của Quy Chế và Hợp Đồng;
 • Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.
 • Đóng góp ý kiến cho timviec365.com.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt.

2.2.Trách nhiệm của Nhà tuyển dụng

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin tuyển dụng trên timviec365.com.vn; Đảm bảo tính còn hạn của các tin đăng tải trên timviec365.com.vn.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế;
 • Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại;
 • Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;
 • Thông báo kịp thời cho Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời;
 • Cung cấp cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin đại chỉ làm việc và nội dung công việc.
 • Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Nhà tuyển dụng và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình tuyển dụng với các ứng viên trên timviec365.com.vn. Mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng;
 • Không sử dụng dịch vụ của timviec365.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của timviec365.com.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;
 • Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do timviec365.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của timviec365.com.vn trong bản Quy chế này;
 • Không được hành động gây mất uy tín của timviec365.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của timviec365.com.vn.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về tin tuyển dụng bao gồm:
 • Thông tin về nhà tuyển dụng
 • Thông tin đại chỉ làm việc
 • Thông tin về đăng ký kinh doanh
 • Nội dung công việc
 • Chế độ cho ứng viên, yêu cầu cho vị trí tuyển dụng
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bao gồm:
 • Tên và địa chỉ trụ sở của Nhà tuyển dụng
 • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà tuyển dụng.
 • Mô tả chi tiết về vị trí cần tuyển
 • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về tin đăng  cung cấp trên trang web timviec365.com.vn và chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên timviec365.com.vn;
 • Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của chính phủ về thương mại điện tử khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 • Khi người dùng có bất kỳ thắc mắc/khiếu nại trong quá trình hoạt động với mada.vn, người dùng có thể liên hệ đến nhân viên kinh doanh hỗ trợ hoặc hotline hỗ trợ của timviec365.com.vn .Thời gian tiếp nhận thông tin khiếu nại tối đa là 24 giờ làm việc, thời gian xử lý khiếu nại sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp và sẽ được thông báo cụ thể cho người dùng ngay sau khi thông tin đã được tiếp nhận. Nhà tuyển dụng có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của ứng viên đối với tin đăng của Nhà tuyển dụng trên timviec365.com.vn theo quy định tại hợp đồng ký với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt.
 • Có trách nhiệm đảm bảo Nhà tuyển dụng và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý, của Nhà tuyển dụng  không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà Timviec365.com.vn  hoặc Nhà tuyển dụng đang thực hiện để mua lại dịch vụ/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc Gitnamairlinhs.) mà Nhà tuyển dụng đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên Timviec365.com.vn. Trường hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt phát hiện Nhà tuyển dụng vi phạm quy định này, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt có quyền:
 • Yêu cầu Nhà tuyển dụng chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc
 • Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc
 • Khấu trừ mọi chi phí mà Timviec365.com.vn đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Nhà tuyển dụng theo các hợp đồng đã ký kết giữa Nhà tuyển dụng và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt
 • Bồi thường cho những thiệt hại mà Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt  và/hoặc ứng viên phải chịu do Nhà tuyển dụng vi phạm quy định của Timviec365.com.vn và/hoặc hợp đồng ký với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt

3.Quyền và trách nhiệm của ứng viên trên website

 

 • Ứng viên đăng ký là thành viên của Timviec365.com.vn cần tuân thủ các bước đăng ký tài khoản trên timviec365.com.vn
 • Ứng viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Ứng viên dùng quyền đăng nhập thành viên timviec365.com.vn vào mục đích tìm việc và quảng cáo bản thân tới nhà tuyển dụng.
 • Ứng viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Timviec365.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Ứng viên có quyền khiếu nại nếu tin đăng tuyển của Nhà tuyển dụng là sai sự thật và có mục đích lừa đảo.
 • Ứng viên chỉ được dùng hồ sơ thật, không tạo nhiều Tài khoản với thông tin cá nhân  không đúng sự thật.
 • Ứng viên có quyền yêu cầu tư vấn khi muốn đăng ký thành viên, hoặc thắc mắc về dịch vụ của Timviec365.com.vn

4. Phân định trách nhiệm giữa Timviec365.com.vn và Nhà tuyển dụng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với ứng viên

 • Mọi thông tin khiếu nại của ứng viên sẽ được lưu giữ bởi bộ phận giải quyết khiếu nại của Timviec365.com.vn để phục vụ việc theo dõi quá trình giải quyết khiếu nại của Nhà tuyển dụng. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân và khiếu nại cho bất kỳ bên nào không liên quan.
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt có quyền xóa bỏ một phần hoặc tất cả thông tin đăng tải của Nhà tuyển dụng trên Timviec365.com.vn nếu Nhà tuyển dụng vi phạm một trong các điều khoản của Quy chế và Hợp đồng mà không cần thông báo trước. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho bất kỳ ai trong trường hợp này.
 • Nhà tuyển dụng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp bản quyền và thương mại khi đăng ký hợp tác với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt
 • Nhà tuyển dụng chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt và pháp luật về mọi thông tin do Bên bán sản phẩm đăng tải trên Timviec365.com.vn.
 • Nếu lỗi xảy ra được xác định do sai sót của Nhà tuyển dụng thì Nhà tuyển dụng có nghĩa vụ phải phải đổi, nếu không sẽ bị khóa tài khoản trên Timviec365.com.vn
 • Ứng viên có trách nghiệm khai báo trung thực mọi thông tin cá nhân trong trường hợp xảy ra tranh chấp và có trách nghiệm trình báo mọi thông tin liên quan tới nhà tuyển dụng hoặc quy trình tuyển dụng tron trường hợp lỗi phát sinh từ phía nhà tuyển dụng.

 

 • Đề án thiết lập website Timviec365.com.vn được lập và chỉnh sửa ngày 01/12/2018 quy định các nội dung cơ bản về việc thành lập và hoạt động của website Timviec365.com.vn.

 

XI. Điều khoản áp dụng

          Quy chế của Sàn giao dịch điện tử  timviec365.com.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Timviec365.com.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Timviec365.com.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

          Quy chế hoạt động sẽ được Timviec365.com.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Timviec365.com.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XII. Điều khoản cam kết

          Mọi thành viên và đối tác/Nhà tuyển dụng hàng khi sử dụng Timviec365.com.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

          Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Timviec365.com.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

          Hỗ trợ khách hàng

          Sàn giao dịch/Website Thương mại điện tử [Timviec365.com.vn]

          Công ty/Tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt.

          Địa chỉ: Tầng 2, B50 Lô 6 Khu Đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

          Tel: 098.150.9188                  

          Email: hotro@Timviec365.com.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu:

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DƯƠNG THỊ MINH TUYỂN

 

Tác giả: Administrator

Bài viết liên quan

captcha
Chưa có bình luận nào