Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Project Vie/034 – Bac Kan Vocational Education And Training
Thỏa thuận Bắc Kạn
Ứng tuyển ngay
Project Vie/034 – Bac Kan Vocational Education And Training
Thỏa thuận Bắc Kạn
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 428 Nguyễn Văn Tố, Thành phố Bắc Kạn, Việt Nam