Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

printec ohtomi co.,ltd

Số nhân viên: 50 - 100 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
6Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh.