Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Preformed Line Products (Thailand) Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 296 Moo 4, Lardkrabang Industrial Estate, EPZ 3, Chalongkrung road, Lumpratew, Lardkrabang, Bangkok 10520, Thailand