1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Posco Daewoo Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 15 Floor, Room 5,6,7,8A MPLAZA SAIGON, 39 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC