phúc long tea & coffee

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Phúc Long Tea & Coffee
3 triệu - 5 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Q.8, Hồ Chí Minh