6Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Phu Thai Industries Company Ltd.
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Phu Thai Industries Company Ltd.
Trên 30 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Phu Thai Industries Company Ltd.
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Phu Thai Industries Company Ltd.
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Phu Thai Industries Company Ltd.
15 triệu - 20 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Phu Thai Industries Company Ltd.
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 14th & 16th floor, Plaschem Building, No. 562 Nguyen Van Cu Street, Hanoi, Vietnam