Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Phòng Truyền Thông Và Quản Trị Thương Hiệu- Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Phòng Truyền Thông Và Quản Trị Thương Hiệu- Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Phòng Truyền Thông Và Quản Trị Thương Hiệu- Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: số 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội