3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Phong Phu International Jsc (Ppj)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Phong Phu International Jsc (Ppj)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Phong Phu International Jsc (Ppj)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 48 Tang Nhon Phu Street, Tang Nhon Phu B Ward, District 9