2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Perfetti Van Melle (Viet Nam)
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Perfetti Van Melle (Viet Nam)
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot N, Street No.26, Song Than Industrial Zone No.2, Di An District, Binh Duong Province