3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Peb Steel Buildings Co., Ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Peb Steel Buildings Co., Ltd
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Peb Steel Buildings Co., Ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: CT Plaza, Unit 701, Truong Son St., Ward 10, Tan Binh Dist, HCMC