Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Paradise Bay Resort Ltd.
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Paradise Bay Resort Ltd.
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Paradise Bay Resort Ltd.
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Paradise Bay Resort Ltd.
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Capital Tower, F/10-15, 109 Tran Hung Dao, HN; LIM Tower, F/29-30-34, #9-11 Ton Duc Thang, Dist.1, HCMC